SAT (Scholastic Aptitude Test)

SAT motsvarar på fler sätt det svenska högskoleprovet och består av två olika prov.

SAT Reasoning Test är ett allmänt prov bestående av tre delar; Writing Section, Mathematical Section och Critical Reading Section. Testet tar totalt 3 timmar och 45 min. Inom respektive område kan du få mellan 200 och 800 poäng.

Det andra provet heter SAT Subject Tests och är egentligen flera olika prov. Provet handlar bara om specifika ämnen. I regel räcker det med att du gör SAT Reasoning Test.

ACT

ACT är ett mindre förekommande alternativ till SAT. SAT innehåller fyra delar: engelska, matematik, läsförståelse och naturvetenskap.